Vyhlídková výprava

„Jedná se klasicke enduro s prvkama Hard Endura,
vyhlídková výprava po památkách a celosvìtovì známých vyhlídkách“

Hard-Enduro-Adventures-Serbia-Logo

Naším cílem je aby každá výprava byla unikátní a nezapomenutelná.

Budeme se Vám snažit ukázat co nejvíce pøírodních kras pøi jízdì v rùzných terénech a rùzných obtížností.

Naší prioritou je aby jste byli spokojený jako my.

Naším cílem je aby každá výprava byla unikátní a nezapomenutelná.

Budeme se Vám snažit ukázat co nejvíce pøírodních kras pøi jízdì v rùzných terénech a rùzných obtížností.

Naší prioritou je aby jste byli spokojený jako my.

Pøíjezd

Pokud pøiletíte letadlem, poèkáme na Vás na letišti.

Dokážeme zaøídit vyzvednutí na 4 letištích v okolí.

*kliknìte na letištì aby jste ho vidìli na mapì

*kliknìte na letištì aby jste ho vidìli na mapì

Pøi pøíjezdu...

Hard-Enduro-Adventures-Serbia-transport-car

Transfer

Vozidlo je vybaveno klimatizací.

Po pøíjezdu do hotelu máme dost èasu na pøípravu a doladìní detailu následujicích dnu.

Domácí veèeøe a welcome drink je samozøejmostí.

*Airport pick-up and transfer are included for multi-day tours. For one-day tours there is a possibility of arranging a transfer.

Naše základna je nìco jíného!

1 m
nad moøem
1 %
èistá pøíroda
1
sluneèních dnù v roce
1 %
pøipravení na dobrodružství

V cenì je zahrnuto

Zde nejsou jiný možnosti kromì vyhlídek.

Pro nás je veliký rozdíl zda pøijedete samy nebo ve skupinì.

Nebo jestli pojedete na vlastní nebo naší pùjèené motorce…

Proto nabízíme tuto vyhlídkovou jednodenní výpravu.

Nemusí být jednodenní, vše je na dohodì.

Existuje mnoho možností vyhlídek co nejde skloubit v jeden den a proto by jsme rádi aby jste nás kontaktovali aby jsme ušili nabídku pøímo pro Vás a vaše potøeby.

Ceník výpravy

80dennì

(osoba)

s vlastní motorkou

150dennì

(osoba)

s pùjèenou motorkou

V cenne zahrnuto

Tour does not include

Základní pravidla pro pùjèení motorky:

Co ulomíš a poškodíš to si zaplatíš 😉

(Male škrábance a drobný poškození neøešíme

ale v pøípadì vìtšího poškození platíte za opravu)

Základní pravidla pro pùjèení motorky:

Co ulomíš a poškodíš to si zaplatíš 😉

(Male škrábance a drobný poškození neøešíme

ale v pøípadì vìtšího poškození platíte za opravu)

Na èem jezdíme?

Snažíme se každý rok kupovat nové motorky.

Naše motorky jsou vìtšinou KTM a stáøím max 3 roky.

Vetšinou 2 taktní 250-300ccm

Snažíme se každý rok kupovat nové motorky.

Naše motorky jsou vìtšinou KTM a stáøím max 3 roky.

Vetšinou 2 taktní 250-300ccm

We look forward to hearing from you

Contact us by phone

Tel: +420 772 001 000

Send us an email

info@enduroadventures.cz

Or use the contact form

Contact Us