Ubytování

Pøipravení na dobrodružství?

Ubytovaní se nachází na perfektním místì kde i výprava zaèíná.
Protože nechceme ztrácet èas než se dojede nìkam. Sedneme a jedeme.

Pokud vyžadujete je možnost ubytování i v poblíž luxusním hotelu. A ano motorky jsou vždy v bezpeèí.

Pro ostatní a další požadavky nás kontaktujte.