Individuální Enduro Balíèek

„Protože mùžeš být jedineèný“

Hard-Enduro-Adventures-Serbia-Logo

Naším cílem je aby každá výprava byla unikátní a nezapomenutelná.

Budeme se Vám snažit ukázat co nejvíce pøírodních kras pøi jízdì v rùzných terénech a rùzných obtížností.

Naší prioritou je aby jste byli spokojený jako my.

Naším cílem je aby každá výprava byla unikátní a nezapomenutelná.

Budeme se Vám snažit ukázat co nejvíce pøírodních kras pøi jízdì v rùzných terénech a rùzných obtížností.

Naší prioritou je aby jste byli spokojený jako my.

Pøíjezd

Pokud pøiletíte letadlem, poèkáme na Vás na letišti.

Dokážeme zaøídit vyzvednutí na 4 letištích v okolí.

*kliknìte na letištì aby jste ho vidìli na mapì

*kliknìte na letištì aby jste ho vidìli na mapì

Pøi pøíjezdu...

Hard-Enduro-Adventures-Serbia-transport-car

Transfer

Vozidlo je vybaveno klimatizací.

Po pøíjezdu do hotelu máme dost èasu na pøípravu a doladìní detailu následujicích dnu.

Domácí veèeøe a welcome drink je samozøejmostí.

Naše základna je nìco jíného!

1 m
nad moøem
1 %
èistá pøíroda
1
sluneèních dnù v roce
1 %
pøipravení na dobrodružství

Tour Info

V závislostí na vašem nápadu, mùžeme vytvoøit speciální nabídku.

Klidnì nás kontaktujte s vaším návrhem.

V cennì muže a taky nemusí byt zahrnuto. Záleží na domluvì.

V cenì je zahrnuto

V cenì není zahrnuto

Or check out our tour packages

Hard-Enduro-Adventures-Serbia-Selakovic-own-bike-tour

Hard Enduro výprava s vlastní motorkou

1-3 osob
2500kč na osobu denně
4-8 osob
2100kč na osobu denně
See the tour description and what is included in the price.

Hard-Enduro-Adventures-Serbia-Selakovic-Rental-bike-tour

Hard Enduro s půjčenou motorkou

5 denní výprava - 900 € balíček osoba
3 denní výprava
1-3 osob - 690 € balíček osoba
4-8 osob - 650 € balíček osoba
See the tour description and what is included in the price.

Hard-Enduro-Adventures-Serbia-Selakovic-Panorama-one-day-tour

Vyhlídková výprava

This is no hard enduro tour.
It's just a clasic enduro sightseen tour.
With your bike 80 € per person
With rented bike 150 € per person
Included:

Very rich lunch at one of the best
restaurants in a region.

Na èem jezdíme?

Snažíme se každý rok kupovat nové motorky.

Naše motorky jsou vìtšinou KTM a stáøím max 3 roky.

Vetšinou 2 taktní 250-300ccm

Snažíme se každý rok kupovat nové motorky.

Naše motorky jsou vìtšinou KTM a stáøím max 3 roky.

Vetšinou 2 taktní 250-300ccm

We look forward to hearing from you

Contact us by phone

Tel: +420 772 001 000

Send us an email

info@enduroadventures.cz

Or use the contact form

Contact Us